Regulamin i warunki pobytu

________________________________________________________________________

1. Poniższe warunki mają ważność przy rezerwacji poprzez portal www.gortani.it W razie pytań czy specjalnych rezerwacji należy skontaktować się ze Recepcją Grand Hotelu Gortani sas przy ul, Umberto I 43, 33022 Arta Terme (UD), tel. +390433928754, fax +390433929614.

2. Ceny Wszystkie ceny są cenami brutto. Ceny i upusty mogą być zmienione w każdej chwili bez jakiegkolwiek wcześniejszego informowania, z wykluczeniem potwierdzonych rezerwacji. Hotel zobowiązuje się do zapewnienia równożędnego lokalu lub zwrotu pieniędzy w razie nie możności wykonania usługi.

3. Godziny zameldowania i wymeldowania Zameldowanie po godzinie 13:00 Wymeldowanie do godziny 10:30 Godziny mogą ulec zmianie tylko po uzgodnieniu z dyrekcją.

4. Kary
Zgodnie z przyjętymi normami, w razie anulowania rezerwacji przez klienta, dyrekcja Grand Hotelu Gortani sas ma prawo domagać się jako rekompensaty kwoty pobranej z zaliczki, poniżej wartości:
– rezygnacja na co najmniej 15 dni przed przybyciem – hotel zwróci zaliczkę pomniejszoną o 15 euro kosztów wewnętrznych, nie dotyczy pokoju w opcji „bez możliwości zwrotu“;
– rezygnacja pomiędzy 15 a 7 dniem przyjazdu: kara w wysokości 50%;
– rezygnacja pomiędzy 6 a 4 dniem przyjazdu: kara w wysokości 80%;
– rezygnacja na 3 dni przed datą przyjazdu: kara w wysokości 100%;
– 100% w przypadku opłacenia pobytu z wyprzedzeniem w opcji „bez możliwości zwrotu“;

Kary ulegają zmianie w wysokim sezonie zwłaszcza w dniach od 07.01 do 30.03 i od 01.07 do 31.08:
– rezygnacja na co najmniej 15 dni przed przybyciem – hotel zwróci zaliczkę pomniejszoną o 15 euro kosztów wewnętrznych, nie dotyczy pokoju w opcji „bez możliwości zwrotu“;
– rezygnacja pomiędzy 15 a 7 dniem przyjazdu: kara w wysokości 80%;
– rezygnacja na 6 dni przed datą przyjazdu: kara w wysokości 100%;
– 100% w przypadku opłacenia pobytu z wyprzedzeniem w opcji „bez możliwości zwrotu“;

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa włoskiego. Ewentualne kontrowersje będą rozpatrywane w Sądzie w Udine.

6. Informacja o ochronie danych
Wszystkie dane zebrano starannie i skrupulatnie. Grand Hotel Gortani sas nie ponosi odpowiedzialności za błędy w przetwarzaniu lub przesyłaniu danych. Wprowadzanie danych do innych portali, nawet częściowe, lub wykorzystanie do celów innych niż tutaj podane, jest dozwolone wyłącznie za wyraźną zgodą klienta na przetwarzanie i rozpowszechnianie.

7. Oświadczenie o ochronie danych osobowych
„Obowiązkowe informacje na podstawie dekretu z mocą ustawy 196/03 (opublikowanego w G.U. z 29.07.2003, nr 174, s.o.), artykuł 13, dotyczący ochrony danych osobowych”, poniżej:
1. Podmiot lub osoba od której są zbierane dane osobowe zostaje poinformowana ustnie lub pisemnie o:
a) cele i metody przetwarzania danych;
 b) obowiązkowy lub opcjonalny charakter udostępniania danych;
c) konsekwencje odmowy udzielenia odpowiedzi;
d) przedmioty lub kategorie podmiotów, którym dane osobowe mogą być przekazywane lub które mogą je poznać jako odpowiedzialnych za ich zbiór oraz zakres rozpowszechniania danych;
e) prawa, o których mowa w art. 6;
f) dane identyfikacyjne administratora i, jeżeli zostali wyznaczeni, przedstawiciela na terytorium państwa zgodnie z art. 5 lub osób odpowiedzialych. Jeżeli administrator danych wyznaczył więcej osób odpowiedzialnych, jest wskazana z imienia przynajmniej jedena z nich, i sposób aktualizowania i konsultacji listy tych osób. Jeżeli osoba została wyznaczona do kontaktów o których mowa w art. 7, musi być podana z nazwiska.
2. Zasady, o których mowa w ust. 1, zawierają również elementy wymagane na mocy szczególnych przepisów niniejszego kodeksu i mogą nie zawierać elementów już znanych osobie, która dostarcza dane lub których znajomość może faktycznie utrudniać wykonanie, poprzez: podmiot publiczny, o funkcjach kontrolnych lub kontrolnych wykonywanych w celu obrony lub bezpieczeństwa państwa lub zapobiegania, wykrywania lub karania przestępstw
3. Administrator może określić własną uproszczoną procedurę gromadzenia danych, w szczególności przez telefon i przy usługach informacyjnych dla ludności.
4. Jeżeli dane osobowe nie są zbierane przez administratora, informacje, o których mowa w ust. 1, w tym kategorie przetwarzanych danych, są przekazywane osobie zainteresowanej lub wtedy i nie później niż w momencie pobierania danych.
5. Przepis, o którym mowa w ust. 4, nie ma zastosowania, gdy:
a) dane są przetwarzane na podstawie zobowiązania ustanowionego przez prawo, rozporządzenie lub prawodawstwo wspólnotowe;
b) dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia działań defensywnych zgodnie z ustawą z 7 grudnia 2000 r., n. 397, lub, lub dla potrzeb ostępowania sądowego, pod warunkiem że dane są przetwarzane wyłącznie w tych celach i przez okres ściśle niezbędny;
c) administrator musiałby użyć niewspółmiernie dużych środków do ochrony danych lub gdy w jego opini ich ochrona jest niemożliwa

Centrum rezerwacji Grand Hotelu Gortani sas stosuje do wyżej wymienionego prawa o ochronie danych. W związku z tym, w celu wykonania żądanych usług, wraz z lekturą niniejszego artykułu i akceptacją klauzul umownych dotyczących rezerwacji online, klient wyraża zgodę na przetwarzanie dostarczonych danych osobowych i ich wykorzystanie w celach komercyjnych, administracyjnych i podatkowych związanych z oferowaną usługą. Zgoda obejmuje również wykorzystanie danych osobowych klienta do przesłania materiału reklamowego o terytorium, przygotowanego przez Grand Hotel Gortani, ewntualnie w porozumieniu z lokalną Biurem Informacji Turystycznej.

W odniesieniu do metod przetwarzania informujemy, że:
– Uzyskane dane osobowe będą gromadzone i wykorzystywane zgodnie z prawem, na elektronicznych i papierowych nośnikach, wyłącznie w celu wykonania usług.
– Uzyskanie danych osobowych dotyczących klienta jest niezbędnym warunkiem świadczenia usług. W przeciwnym razie nie będzie możliwe wykonanie usług i wywiązanie się z wynikających z nich zobowiązań związanych z ich realizacją.
– W każdej chwili można mieć dostęp do swoich danych osobowych i można żądać ich zmiany lub usunięcia w Grand Hotelu Gortani sas (administrator), Via Umberto I, 43, Arta Terme (UD) tel +39.0433 0,928754. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie jest pani Tondato Maria Teresa.

8. Prawo do odstąpienia od umowy
Zgodnie z dekretem ustawodawczym nr. 185/1999 art. 7 prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów o świadczenie usług związanych z zakwaterowaniem, transportem, wyżywieniem, czasem wolnym, gdy po zawarciu umowy dostawca zobowiązuje się świadczyć takie usługi w określonym terminie lub na z góry ustalony okres.